Пополнете точно и прецизно со кирилични букви. Сите податоци во овој формулар остануваат тајна и ќе се користат само за потребите на активностите во склоп на Аероклубот Скопје.

*Сите информации кои се наведени во формуларот-пристапница се користат за креирање на документи кои Аероклубот е Законски обврзан да ги достави на Агенцијата за цивилна воздушна пловидба во согласност со Законот за воздухопловство, Правилниците за стручно оспособување, проверки, дозволи и овластувања и Програмите за обуки.

* Ве молиме пишувајте на кирилица
Во која секција би сакале да се зачлените (избери една од понудените)?
Сподели малку информација за себе.
За нас

Со нас никогаш не е досадно

Во моментов функционални се секциите за Моторно летање, Едриличарство, Падобранство, и Моделарство. Во процедура е формирањето на Параглајдерската и секцијата за летање на дронови.