Моторно летање

Ако сакате да бидете спортски пилот или да направите кариера како професионален пилот во Аероклубот можете да го направите првиот чекор тоа е Дозвола за приватен пилот на авион (PPL - Private Pilot Licence).

Ученик - пилот мора да има најмалку 16 години пред првото самостојно летање, а за да може да полага испит за ППЈ1(А) мора да има најмалку 17 години.

Теоретскиот дел од обуката има 130 часа и за полагање за PPL(A) треба успешно да ги заврши вежбите со најмалку 45 часа налет. Со 123 лета со авион може да се совладаат сите елементи на летање според Програма на вежби во воздух.

Задолжен за обуките за пилотирање е Никола Давидов, летачки операции.

Ако сакате да станете член на Аероклубот првиот чекор е тука.

Никола Давидов

Сакаш да станеш падобранец?

Аероклубот Скопје организира обуки за Падобранци почетници и за Напредни падобранци. Почетничките обуки се организираат два пати годишно. На пролет и на есен. Напредната обука трае низ целата година.