Нашиот Аероклуб е отворен за сите кои, како и ние,  ја делат пасијата за височините, летањето и сонувањето. 

Членувањето не е само во Клубот туку и во едно „воздухопловно семејство“ која финкционира на принципи и вредности како и секое семејство. 

Во тој клубски дух вткаени се вредностите по кои се препознаваат нашите членови. Тоа се љубов кон воздухопловството, храброст, верување во други, соработка, учтивост, страст, фер-плеј, интегритет, искреност, посветеност, грижа, почит и самопочит. 

Покрај овие вредности ги почитуваме и основните демократски вредности: слобода, правда, толеранција, почитување на земјата и почитување на различностите.

Со политика и злосторства не се занимаваме, но често ги дебатираме.

Секој што може да се препознае во ове вредности е добредојден.

 

Падобранство

Едриличарство

Моторно летање

Моделарство

Поддржано од

Проект за локална и регионална конкурентност.
Проектот е финансиран од страна на Европската Унија.

Оваа веб-страна беше креирана и одржувана со финансиска поддршка на Европската унија. За содржината на оваа веб-страна единствено е одговорно АК Скопје и таа не мора да ги одразува ставовите на Европската унија.

Airflow