На 2 март 2022 година започнува Обуката за падобранци почетници. Желбата за самостојни падобрански скокови можете да ја исполните во следните чекори.

Првиот чекор е пополнување на оваа Пристапница.

Втор чекор е основен медицински преглед.

Трет чекор обука на земја.

Четврт чекор проверка на знаење.

Петиот чекор самостојни скокови од 1200 метри.

После третиот скок одлучувате дали и зошто го сакате овој свет кој тежнее за плавото небо.

Пополнување на пријавите до 2 март кога е и првиот часс.

 

Обуката со 3 скокови и чланарина за 2022 година е 28000 денари.

 

Убавината на слободниот пад може да ја искусите во Аероклубот Скопје. Почетничките обуки се организираат два пати годишно, на пролет и на есен. Напредната обука трае низ целата година.

Првиот чекор на секој падобранец почетник е лекарски преглед во Воздухопловна медицина. Потоа следи обука која трае околу 3 недели и се состои од теоретски и практичен дел.

За да биде примен на основна обука, кандидатот за падобранец треба да ги исполнува следните услови: најмалку 16 години возраст; да има лекарско уверение и ако не е полнолетен писмена согласност од родител.

Оваа веб-страна беше креирана и одржувана со финансиска поддршка на Европската унија. За содржината на оваа веб-страна единствено е одговорно АК Скопје и таа не мора да ги одразува ставовите на Европската унија.

Airflow