Во склоп на Центарот за обука на пилоти можете да пробно да летате со авион. Пробното летање е за да знаете дали сакате да се занимавате со овој прекрасен спорт.

Инструкторот за летање ќе ви ги објасни основите на летањето и со авион ќе направите пробен лет.

Оваа веб-страна беше креирана и одржувана со финансиска поддршка на Европската унија. За содржината на оваа веб-страна единствено е одговорно АК Скопје и таа не мора да ги одразува ставовите на Европската унија.

Airflow