Секцијата за самолетачки модели и радиоконтролирани авио-модели постои во Аероклубот одсекогаш. Основата на летањето младите ја стекнувале токму овде преку вештините и трпеливоста на постарите моделари. Успесите на натпревари и бројноста во секцијата покажува дека имаме знаење и радо го предаваме.

Многу често моделарската секција била прв чекор во светот на летањето.

Ако сакате да станете член на Аероклубот првиот чекор е тука

Оваа веб-страна беше креирана и одржувана со финансиска поддршка на Европската унија. За содржината на оваа веб-страна единствено е одговорно АК Скопје и таа не мора да ги одразува ставовите на Европската унија.

Airflow