Во склоп на Центарот за обука на пилоти на едрилици можете да пробно да летате со едрилица. Пробното летање е за да знаете дали сакате да се занимавате со овој прекрасен спорт.

Инструкторот за летање со едрилици ќе ви објасни за едриличарството и магијата на летањето и во двосед едрилица ќе направите пробен лет во зона на Спортскиот аеродром Стенковец.

Оваа веб-страна беше креирана и одржувана со финансиска поддршка на Европската унија. За содржината на оваа веб-страна единствено е одговорно АК Скопје и таа не мора да ги одразува ставовите на Европската унија.

Airflow