Ако сонувате за скокање од авион, во нашиот школски центар можете да се стекнете со потребното знаење да го сторите тоа.

Убавината на слободното летање со едрилица е во спојот на летањето и природата. Летање со помош на термичките ветрови као што тоа го прават орлите е најблиску што можете да ја почувствувате моќта на природата. 

Тандем падобрански скок се изведува кога тандем патникот и тандем инструкторот се поврзани преку системот на врски со еден тандем падобран скокаат заедно од авион. Се користи за да се покаже убавината на падобранските скокови.

Ако сакате да бидете спортски пилот или да направите кариера како професионален пилот во Аероклубот можете да го направите првиот чекор, Дозвола за приватен пилот на авион (PPL - Private Pilot Licence).

Оваа веб-страна беше креирана и одржувана со финансиска поддршка на Европската унија. За содржината на оваа веб-страна единствено е одговорно АК Скопје и таа не мора да ги одразува ставовите на Европската унија.

Airflow