Падобранството, како воздухопловна спортска дисциплина, во Македонија се развило по Втората светска војна. Првиот падобрански скок во 1938 година има направено Александар Трајковиќ.

Аероклубот Скопје организира обуки за Падобранци почетници и за Напредни падобранци. Почетничките обуки се организираат два пати годишно. На пролет и на есен. Напредната обука трае низ целата година.

Задолжен за падобранските обуки е Јане Стефанов, инструктор по падобранство. 

 

Летен попуст

Почетничка обука за падобранство, купи 10 скокови и добиј 2 гратис.

КОНТАКТИРАЈ СО

НАШИОТ ТИМ

Оваа веб-страна беше креирана и одржувана со финансиска поддршка на Европската унија. За содржината на оваа веб-страна единствено е одговорно АК Скопје и таа не мора да ги одразува ставовите на Европската унија.

Airflow