Контакт слика
Пилот за скокање

Испрати е-порака

Останати информации:

Никогаш не се откажувајте од сонот поради тоа колку време ќе Ви одземе. Времето поминува секако, па подобро да го направиме незаборвно. Стравот е тој кој не води да ја пронајдеме храброста и се додека постои страв значи дека правиме нешто значајно.

Летен попуст

Почетничка обука за падобранство, купи 10 скокови и добиј 2 гратис.

КОНТАКТИРАЈ СО

НАШИОТ ТИМ

Оваа веб-страна беше креирана и одржувана со финансиска поддршка на Европската унија. За содржината на оваа веб-страна единствено е одговорно АК Скопје и таа не мора да ги одразува ставовите на Европската унија.

Airflow